Kaikkien kehittäjien kokous to 31.10.2013
https://hmlseutulukio.adobeconnect.com/kiltakoulut

Asialista
0. Tallennuksen aloittaminen

1. Kokouksen avaus

2. Tulosten levittäminen ITK-foorumiesitysehdotukset jätetty:
  • Pintakilta 360 (ja Matkailukillan tyke-hanke)
  • KeikkailuExtra
  • videotyöhakemukset

Kutsu pitämään ständiä Virtuaaliopetuksen päiville 2.-3.12.2013 Messukeskukseen (Nurmeksesta tulee Kaija Mattila ja Marjut Sihvonen

3. Lyhyet kuulumiset: syksyn huippuhetket ja avunpyynnöt (Anu tsekkaa samalla, mitä itse kukin on hakemusksessa luvannut, tarvittaessa uusi pienemmän porukan ACP-aika osoitteesta: http://doodle.com/e4yy9gmus3ewfuqd) päivämäärät Nurmekseen joulukuussa sopiiko torstai pv? martti alkuviikon valtimolla.

4. Kiltakoulut-valmennuksen kuulumiset: Millä kriteereillä uudet killat voivat alkaa käyttää Kilta-statusta? esim. avoin some-ympäristö, vertaisoppiminen, aktiivinen opiskelija/työvaltaiset oppimisympäristöt
Opettajan vaatimukset * vapaaehtoisuus * halu kokeilla rohkeasti ja uskallus epäonnistua * yrittäjämäinen asenne työntekoon * uskallus antaa opiskelijalle vastuuta
Oppilaitoksen vaatimukset http://asentajakilta.wikispaces.com/Asentajakilta+periaatteet

5. Painotukset: itsearviointi, aktiivisuus ja vuorovaikutteisuus Opettajan antamassa harjoitustyöohjeessa: mitä harjoitustyöselosteesta pitää löytyä. Pitää kertoa, mitä ongelmia oli ja miten ne ratkoi. Kysymykseen vastaamalla tulee itsearviointia. Viimeisellä sivulla itsearviointia: [[http://asentajakilta.wikispaces.com/file/view/Harjoitus%206%20Rengastyö%20%28alumiinipeltivanne%29.pdf/354087056/Harjoitus%206%20Rengastyö%20%28alumiinipeltivanne%29.pdf]]

6. Muut asiat * Viralliset yhteistyöyritykset tänne: https://docs.google.com/document/d/11AlOn5dt-Qo14uzbTGilm4up--C25gYoK2Szyp0aChg/edit
  • Vertaisarviointi

6. Seuraavat kokoukset
  • to 23.1 Salossa ja
  • to-pe 8.-9.5.2014 Nurmeksessa
  • opiskelijavetoinen loppuhäppening to 25.9.2014 Hämeenlinnassa

7. Kokouksen päättäminen