Ilmoittaudu viimeistään ke 8.5.2013 tästä linkistä.

Osoite:
INKALAN KARTANO
Inkalantie 91
13500 HÄMEENLINNA (Huom! Navigaattoriin Hattula)

ti 14.5
9-9.30 kokousaamiaista tarjolla

9.30 avaus: tavoitteet / Anu
Avainkysymys: Kiltamainen tapa oppia tapahtuu aktiivisessa ympäristössä toinen toistaan tukien. Miten aikojen alussa loitte tämän ilmapiirin, joka nyt siirtyy vuosikurssilta toiselle hiljaisena osaamisena?

Kiltapedan työstämistä + viimeistelyvastuiden jakamista

  • Vertais- ja tiimioppiminen
+ avainpelaaja-kartta (Marjukka)
+ tiimin kannustava ohjaaminen?
+ Miten rajaan tutorille sopivan tehtävän ja vastuualueen?

*Projekti- ja asiakastyö
+ Mikä tekee projektista Projektin?
+ Messutapahtuman tms. merkitys on siinä, että..

*Opettaja-opiskelija -vuorovaikutus
+ Millä keinoin viestitään, että opiskelija ja opettaja ovat samalla puolella?
+ Miten opettaja säilyttää johtajuutensa (leadership ;) ja asettaa rajoja, vaikka on samalla puolella opiskelijan kanssa? Mitkä rajat ovat tarpeen?
+ Miten opiskelijat rakentavat itse oppimisympäristöään ja toimintakulttuuriaan?
+ Kannustava, realistinen arviointi ja itsearvointi
+ Miten luon ilmapiirin, jossa epäonnistuminen on sallittua ja jopa hyväksi?
+ Epäaktiivisen opiskelijan imaiseminen mukaan tekemisen meininkiin - miten?
+ Oppimismenetelmän perustelu, miten ja miksi?
+ Ammattiylpeyden luominen, osaamisen arvolla motivointi?

*Tiimiopettajuus ja opettajaverkostot
+ Miten luon opettajakollegan / -tiimin kanssa hyvää vuorovaikutusta?
+ Epäonnistumiset, erimielisyydet, riidat, kriisit - niitäkin elämässä on, miten toimin?
Ehdotus: ACP-kuukausikokous, jonne kaikki voivat ehdottaa ajankohtaisia asioita

12.00 lounas

13.00 Kiltapeda jatkuu

Vertais- ja tiimioppiminen
Ulos luokkahuoneesta

Ammattietiikka
Opintojen yksilöllistäminen ja oppimistyylit
Pelillisyys
Fyysinen oppimisympäristö


14.00 iltapäiväkahvi

15.00 Sekalaiset asiat
Kiltakoulut-valmennukset uusille kiltojen vetäjille

16.15 majoittuminen ennen iltaohjelmaa

17-22 Kiltamat rantasaunalla

Majoittuminen Inkalassa 1-2 h huoneissa.

Ke 15.5

7.30 Aamiainen

8.30 - 9 Anne Rongas / Vertaispäivittäjä-kurssin ACP-esittely neljästä uudesta some-alustasta: Symbaloo, Thinglink, Pearltree ja Scoop.it

9-10.30 Toiminnallisen loppuseminaarin suunnittelu ja työnjako

10.30-11.30 Keikkailu Extran tilanne
- ideat
- mitä seuraavaksi - vastuualueet ja tehtävät eri killoille

11.30-12.30 lounas

13.00 Kesä"loma"suunnitelmat eli jatkohakemusksen tilanne ja mahdollisesti kesken jääneet asiat

14.00 Päätöskahvit