Jari Välkkynen / Kiltakoulut-startti 20.8.2012

Vertaisoppiminen


Tehtävänannot viidelle viiden henkilön ryhmälle:

1. Oma oppimiskäsitys ja tapa opettaa vs. kognitiivinen oppipoikamalli

2. Valkoisten haalareiden merkitys ryhmässä - eettinen pohdinta

3. Projektioppimisen asema osana vertaisoppimista

4. Opetussuunnitelman sovittaminen toteutussuunnitelmaksi

5. Somen rooli vertaisoppimisessa